نیکوکاری ۱۴۰۰

نیکوکاری کودکان فرشته‌اند

کمپین نیکوکاری با توافق‌نامه‌ی همکاری‌ای که بین فست دیکشنری و خیریه‌ی کودکان فرشته‌اند، امضا شد و
از تاریخ یکم فروردین ۱۴۰۰ تا یکم فروردین ۱۴۰۱ مبلغ ۳۷,۰۸۱,۳۲۰ تومان جمع‌آوری و هرماه از طریق خیریه به کودکان مناطق محروم سیستان و بلوچستان تقدیم شد.

این پویش به دو شکل فروش محصول و جمع‌آوری مبالغی به‌صورت مهرافزون بوده که با شرکت و حمایت مستقیم کاربران پرمهر فست دیکشنری انجام شد.

امیدواریم فست دیکشنری، علاوه‌بر کمک به کاربران در راه زبان‌آموزی، توانسته‌باشد در گسترش زبان محبت و نیکی نیز سهمی داشته باشد.

گزارش مبالغ نیکوکاری به تفکیک ماه:

فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند