لغت مورد نظر شما یافت نشد.

- از املای لغت خود اطمینان حاصل نمایید.

- شکل ساده‌ی فعل را بدون وند‌ها وارد نمایید.

مشاهده "شود" در مترجم متن

لغات پیشنهادی با املا و تلفظ مشابه:

دیکشنری دو زبانه انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی

English to Persian/Farsi and Persian/Farsi to English dictionary