فست دیکشنری برنده جایزه کاربرد‌پذیری شد

فست دیکشنری برنده جایزه کاربرد‌پذیری شد

پنج‌شنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۳

امروز نخستین "جایزه کاربردپذیری" توسط انجمن حرفه‌ای تجربه کاربری در ایران به برندگان اعطا گردید. فست دیکشنری توانست از بین ۱۲۰ محصول معرفی شده به همایش یکی از برندگان این جایزه باشد.

این جایزه با توجه به ویژگی محصولات در بخش‌های یادآورپذیری، آموزش‌پذیری، امکانات، کارآیی، یافت پذیری و دسترسی پذیری و ایمنی ارزشیابی و برگزیده شده است.

مشاهده خبر در سایت رسمی این همایش
وب‌سایت جایزه کاربردپذیری

فست دیکشنری برنده جایزه کاربرد‌پذیری

تصاویر از وب‌سایت چارگون برگرفته شده‌اند.

بازگشت به وبلاگ