فست دیکشنری برنده جایزه کاربرد‌پذیری شد

۱۵ آذر ۱۳۹۳

امروز نخستین “جایزه کاربردپذیری” توسط انجمن حرفه‌ای تجربه کاربری در ایران به برندگان اعطا گردید. فست دیکشنری توانست از بین ۱۲۰ محصول معرفی شده به همایش یکی از برندگان این جایزه باشد.

این جایزه با توجه به ویژگی محصولات در بخش‌های یادآورپذیری، آموزش‌پذیری، امکانات، کارآیی، یافت پذیری و دسترسی پذیری و ایمنی ارزشیابی و برگزیده شده است.

مشاهده خبر در سایت رسمی این همایش

بازگشت به وبلاگ

دیگر مطالب دسته‌بندی "افتخارات و جوایز":