«فست‌دیکشنری، حامیِ خيريه‌ی کودکان فرشته‌اند»
فروشگاه نیکوکاری

فست‌دیکشنری برنده جایزه کاربرد‌پذیری شد

پنج‌شنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۳

امروز نخستین "جایزه کاربردپذیری" توسط انجمن حرفه‌ای تجربه کاربری در ایران به برندگان اعطا گردید. فست‌دیکشنری توانست از بین ۱۲۰ محصول معرفی شده به همایش یکی از برندگان این جایزه باشد.

این جایزه با توجه به ویژگی محصولات در بخش‌های یادآورپذیری، آموزش‌پذیری، امکانات، کارآیی، یافت پذیری و دسترسی پذیری و ایمنی ارزشیابی و برگزیده شده است.

مشاهده خبر در سایت رسمی این همایش
وبسایت جایزه کاربردپذیری

تصاویر از وبسایت چارگون برگرفته شده‌اند.

بازگشت به وبلاگ