همکاران و توسعه دهندگان

 • Mobin Zadeh Kochak
  مبین زاده کوچک
  Mobin Zadeh Kochak
  برنامه‌نویس و پشتیبانی فنی سایت و نرم افزارهای آی‌اواس
 • Matin Zadehkoochak
  متین زاده کوچک
  Matin Zadehkoochak
  برنامه‌نویس نرم‌افزار اندروید
 • Hussein Habibi Juybari
  حسین حبیبی جویباری
  Hussein Habibi Juybari
  برنامه‌نویس نرم‌افزار اندروید
 • Mehran Zadehkoochak
  مهران زاده کوچک
  Mehran Zadehkoochak
  مدیر روابط عمومی
 • Taha Moradzadeh
  طاها مرادزاده
  Taha Moradzadeh
  پشتیبانی کاربران و شبکه‌های اجتماعی
 • Nima Zarei
  نیما زارعی
  Nima Zarei
  طراح گرافیکی و انیماتور
 • Mohsen Zadehkoochak
  محسن زاده کوچک
  Mohsen Zadehkoochak
  ویراستار و بهبود دهنده‌ی فرهنگ لغت
 • Adel Bakhshi Zadeh
  عادل بخشی زاده
  Adel Bakhshi Zadeh
  پشتیبانی بخش صوتی و تلفظ فارسی
 • Elahe Hoseini Pakravan
  الهه حسینی پاكروان
  Elahe Hoseini Pakravan
  ویراستار و مترجم
 • Fast Dictionary avatar
  ساناز کوکب پیک
  Sanaz Kokab Peyk
  ویراستار، مترجم و تست نرم افزارها
 • Fast Dictionary avatar
  پیتر ویلکینسون
  Peter Wilkinson
  طراح گرافیکی سایت و نرم افزارها
 • Fast Dictionary avatar
  دنیل بنهم
  Daniel Benham
  طراح گرافیکی
 • Fast Dictionary avatar
  فرج‌الله خداپرستی
  Faraj-allah Khodaparasti
  مترادف و متضاد