دیکشنری دو زبانه انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی

English to Persian/Farsi and Persian/Farsi to English dictionary

Fast Dictionary is Available on the App Store - دریافت فست‌دیکشنری از طریق اپ استور Fast Dictionary is Available on Google Play - دریافت فست‌دیکشنری از طریق گوگل پلی Fast Dictionary is Available on the Windows Store - دریافت فست‌دیکشنری از طریق ویندوز استور