فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Discretionary

dɪˈskreʃneri dɪˈskreʃənri
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • صفت تفضیلی:

  more discretionary
 • صفت عالی:

  most discretionary

معنی و نمونه‌جمله‌ها

 • adjective
  احتیاطی، بصیرتی
  • - discretionary power
  • - قدرت تصمیم‌گیری، اختیار
  • - discretionary correction
  • - تعزیر، کیفر دادن
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد discretionary

 1. adjective open to choice
  Synonyms: at the call, elective, facultative, judge and jury, leftover, nonmandatory, nonobligatory, open, optional, unrestricted
  Antonyms: nondiscretionary

ارجاع به لغت discretionary

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «discretionary» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/discretionary

لغات نزدیک discretionary

پیشنهاد بهبود معانی