ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Considerate

kənˈsɪdrət kənˈsɪdrət
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • صفت تفضیلی:

  more considerate
 • صفت عالی:

  most considerate

معنی و نمونه‌جمله

 • adjective
  باملاحظه، بافکر، محتاط
  • - He is always considerate of others.
  • - او همیشه رعایت حال دیگران را می‌کند.
پیشنهاد بهبود معانی

مترادف و متضاد considerate

 1. adjective respectful of others
  Synonyms: accommodating, amiable, attentive, benevolent, big, charitable, chivalrous, circumspect, compassionate, complaisant, concerned, cool, discreet, forbearing, generous, kind, kindly, like a sport, magnanimous, mellow, mindful, obliging, patient, polite, solicitous, sympathetic, tactful, tender, thoughtful, unselfish, warmhearted
  Antonyms: disrespectful, impatient, inattentive, inconsiderate, mean, scornful, selfish, thoughtless, unfeeling, unmindful

لغات هم‌خانواده considerate

ارجاع به لغت considerate

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «considerate» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۳۰ تیر ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/considerate

لغات نزدیک considerate

پیشنهاد بهبود معانی