با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Diamond

ˈdaɪəmənd ˈdaɪəmənd
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  diamonded
 • شکل سوم:

  diamonded
 • سوم شخص مفرد:

  diamonds
 • وجه وصفی حال:

  diamonding
 • شکل جمع:

  diamonds
 • countable uncountable noun
  الماس
  • - The jeweler carefully examined the diamond.
  • - جواهرساز الماس را به‌دقت بررسی کرد.
  • - The diamond sparkled in the sunlight.
  • - الماس زیر نور خورشید می‌درخشید.
 • noun plural
  جواهرات الماس‌نشان، جواهرات ساخته‌شده از الماس (diamonds)
  • - The tiara was encrusted with sparkling diamonds.
  • - نیم‌تاج پوشیده از جواهرات الماس‌نشان درخشان بود.
  • - I wear the diamonds with this dress.
  • - با این لباس جواهرات ساخته‌شده از الماس را بر سر می‌گذارم.
 • countable uncountable noun
  هندسه لوزی
  • - She drew a diamond on the paper.
  • - روی کاغذ لوزی کشید.
  • - My socks had diamond patterns.
  • - جوراب‌های من طرح لوزی داشت.
 • countable noun
  ورزش زمین بیسبال
  • - The team celebrated their victory on the diamond.
  • - این تیم پیروزی خود را روی زمین بیسبال جشن گرفت.
  • - The pitcher threw a ball down the middle of the diamond.
  • - گوی‌انداز توپی را وسط زمین بیسبال انداخت.
 • noun plural
  (خال) خشت (در ورق) (diamonds)
  • - queen of diamonds
  • - بی‌بی خشت
  • - The king of diamonds is a powerful card in the game of poker.
  • - شاه خشت در بازی پوکر کارت قدرتمندی است.
 • noun
  الماس‌مانند (چیزی که از نظر درخشندگی یا ارزش یا کیفیت و غیره شبیه الماس است)
  • - Her smile was a diamond.
  • - لبخندش الماس‌مانند بود.
  • - The painting was a diamond.
  • - این نقاشی الماس‌مانند بود.
 • verb - transitive
  الماس‌آذین کردن، الماس‌نشان کردن
  • - The bride's dress was diamonded.
  • - لباس عروس الماس‌آذین شده بود.
  • - The designer diamonded the shoes.
  • - طراح کفش‌ها را الماس‌نشان کرد.
 • adjective
  مربوط به سالگرد شصت یا هفتادوپنج سالگی یا جشن آن
  • - When Queen Victoria was celebrating her diamond jubilee.
  • - هنگامی که ملکه ویکتوریا جشن شصتمین سال تاج‌گذاری خود را برگزار می‌کرد.
  • - the diamond wedding anniversary of that aged couple
  • - جشن شصتمین سال ازدواج آن زن و شوهر پیر
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

Idioms

 • a diamond in the rough

  1- الماس نتراشیده 2- (شخص یا چیز) خوب ولی از کار درنیامده، عالی ولی نیازمند به ممارست و آمایش

ارجاع به لغت diamond

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «diamond» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/diamond

لغات نزدیک diamond

پیشنهاد و بهبود معانی