با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Kind

kaɪnd kaɪnd
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • شکل جمع:

  kinds
 • صفت تفضیلی:

  kinder
 • صفت عالی:

  kindest
 • countable noun
  گونه، نوع، قسم، جور، جنس، گروه، دسته
  • - I love these kinds of books.
  • - من این گونه کتاب‌ها را دوست دارم.
  • - I don't like people of his kind.
  • - از آدم‌های مثل او خوشم نمی‌آید.
  • - A dove is a kind of bird.
  • - کبوتر یک نوع پرنده است.
  • - What kind of talking is this!
  • - این چه جور حرف زدنه!
  • - It's kind of cold today.
  • - امروز نسبتاً سرد است.
  • - It's kind of expensive.
  • - تا اندازه‌ای گران است.
  مشاهده نمونه‌جمله بیشتر
 • countable noun
  بسیار، چندین، زیاد
  • - all kinds of clothing
  • - انواع و اقسام لباس
  • - all kinds of people
  • - همه‌جور آدم
  • - fruits of various kinds
  • - انواع مختلف میوه
 • adjective
  مهربان، شفقت‌آمیز، بامحبت
  • - It was very kind of you to come!
  • - خیلی لطف کردید تشریف آوردید!
  • - kind words
  • - حرف‌های محبت‌آمیز
  • - one of the kindest women I know
  • - یکی از مهربان‌ترین زنانی که من می‌شناسم
  • - a kind teacher
  • - معلم مهربان
  • - Be kind enough to open the window.
  • - لطفاً پنجره را باز کنید.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد kind

 1. adjective generous, good
  Synonyms: affectionate, all heart, altruistic, amiable, amicable, beneficent, benevolent, benign, big, bleeding-heart, bounteous, charitable, clement, compassionate, congenial, considerate, cordial, courteous, eleemosynary, friendly, gentle, good-hearted, gracious, heart in right place, humane, humanitarian, indulgent, kindhearted, kindly, lenient, loving, mild, neighborly, obliging, philanthropic, propitious, softhearted, soft touch, sympathetic, tenderhearted, thoughtful, tolerant, understanding
  Antonyms: bad, bitter, cruel, inconsiderate, mean, unfriendly, ungenerous, unkind
 2. noun class, species
  Synonyms: brand, breed, classification, family, genus, ilk, kin, order, race, set, sort, type, variety
 3. noun type, character
  Synonyms: breed, complexion, connection, denomination, description, designation, essence, fiber, gender, habit, ilk, likes, lot, manner, mold, nature, number, persuasion, set, sort, stamp, stripe, style, temperament, tendency, tribe, variety, way

Collocations

Idioms

 • all kinds of

  همه‌جور، بسیار، همه‌گونه

 • in kind

  1- (در برابر: نقد in) «cash» به صورت کالا، (به‌طور) پایاپای، معاوضه با چیز دیگر 2- متقابلاً، در مقابل

 • kind of

  تقریباً، تا اندازه‌ای، نسبتاً

 • of a kind

  1- (عامیانه) یک‌جور، از یک نوع، هم‌گونه 2- از جنس بد، نامرغوب، بد

لغات هم‌خانواده kind

ارجاع به لغت kind

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «kind» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۴ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/kind

لغات نزدیک kind

پیشنهاد و بهبود معانی