فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Kindliness

ˈkaɪndlinəs ˈkaɪndlinəs
آخرین به‌روزرسانی:

معنی و نمونه‌جمله‌ها

 • noun uncountable
  مهربانی
  • - the kindliness of the hotel staff
  • - مهربانی پرسنل هتل
  • - We were touched by the kindliness of our neighbors.
  • - مهربانی همسایگانمان ما را تحت‌تأثیر قرار داد.
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد kindliness

 1. noun Kindly, charitable interest in others
  Synonyms: benevolence, altruism, beneficence, benignancy, benignity, charitableness, charity, goodwill, grace, kindheartedness, kindness, philanthropy
 2. noun A charitable deed
  Synonyms: kindness, benevolence, generosity, benefaction, beneficence, charity, benignity, favor, helpfulness, oblation, office, philanthropy

لغات هم‌خانواده kindliness

ارجاع به لغت kindliness

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «kindliness» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/kindliness

لغات نزدیک kindliness

پیشنهاد بهبود معانی