ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Complexion

kəmˈplekʃn kəmˈplekʃn
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • شکل جمع:

  complexions

معنی و نمونه‌جمله‌ها

 • noun C2
  رنگ زدن، رنگ چهره، رنگ، بشره، چرده
  • - He has a dark complexion.
  • - او سیه‌چرده است.
  • - a woman of fair complexion
  • - زنی سفیدچهره
  • - War has put a new complexion on everything.
  • - جنگ جنبه‌ی خاصی به همه‌ی چیزها داده است.
پیشنهاد بهبود معانی

مترادف و متضاد complexion

 1. noun skin coloring, appearance
  Synonyms: cast, color, coloration, coloring, flush, front, glow, hue, looks, mug, phiz, pigmentation, skin, skin tone, texture, tinge, tint, tone
 2. noun someone’s character
  Synonyms: appearance, aspect, cast, countenance, disposition, guise, humor, ilk, individualism, individuality, kind, light, look, make-up, nature, personality, seeming, semblance, sort, stamp, style, temper, temperament, type

ارجاع به لغت complexion

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «complexion» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۴ مرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/complexion

لغات نزدیک complexion

پیشنهاد بهبود معانی