با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Disposition

ˌdɪspəˈzɪʃn ˌdɪspəˈzɪʃn
آخرین به‌روزرسانی:
 • countable noun
  شخصیت، مشرب، خلق‌وخو، مزاج، حالت
  • - He has a warm and friendly disposition.
  • - او شخصیت گرم و مهربانی دارد.
  • - She woke up with a nasty disposition.
  • - او با خلق بدی از خواب بیدار شد.
 • formal noun
  تمایل، گرایش
  • - a disposition to deceive
  • - تمایل به فریب دادن
  • - The human disposition to war and violence
  • - تمایل بشر به جنگ و خشونت
 • countable uncountable noun
  فروش، فروش دارایی، واگذاری (پول یا ملک)
  • - The disposition of the estate was a lengthy process.
  • - واگذاری دارایی یک فرآیند طولانی بود.
  • - The disposition of the company's assets was handled by a team of lawyers.
  • - فروش دارایی‌های شرکت توسط تیمی از وکلا انجام شد.
 • uncountable noun
  حقوق رسیدگی (در دادگاه)
  • - The disposition of the legal case was finally reached after months of deliberation.
  • - سرانجام پس از ماه‌ها بحث و بررسی، رسیدگی به پرونده‌ی قضایی به نتیجه رسید.
  • - The court's disposition of the case was fair and just.
  • - رسیدگی دادگاه به پرونده منصفانه و عادلانه بود.
 • noun
  طرز قرارگیری، شکل قرارگیری، چیدمان، استقرار
  • - The disposition of the artillery was shown on the map.
  • - طرز قرارگیری توپخانه روی نقشه نشان داده شد.
  • - The teacher changed the students' disposition.
  • - معلم شکل قرارگیری دانش‌آموزان را تغییر داد.
 • noun
  اختیار، قدرت اختیار
  • - The highest power of man is the power of disposition.
  • - والاترین قدرت انسان، قدرت اختیار است.
  • - Man has disposition.
  • - انسان دارای قدرت اختیار است.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد disposition

 1. noun personal temperament
  Synonyms: bag, being, bent, bias, cast, character, complexion, constitution, cup of tea, druthers, emotions, flash, frame of mind, groove, habit, humor, identity, inclination, individualism, individuality, leaning, make-up, mind-set, mood, nature, penchant, personality, predilection, predisposition, proclivity, proneness, propensity, readiness, spirit, stamp, temper, tendency, tenor, thing, tone, type, vein
 2. noun arrangement, management of a situation
  Synonyms: adjustment, classification, control, decision, direction, disposal, distribution, grouping, method, order, ordering, organization, placement, plan, regulation, sequence
  Antonyms: disarrangement, mismanagement

ارجاع به لغت disposition

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «disposition» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/disposition

لغات نزدیک disposition

پیشنهاد و بهبود معانی