با خرید اشتراک حرفه‌ای، می‌توانید پوشه‌ها و لغات ذخیره شده در بخش لغات من را در دیگر دستگاه‌های خود همگام‌سازی کنید

Grouping

ˈɡruːpɪŋ ˈɡruːpɪŋ
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  grouped
 • شکل سوم:

  grouped
 • سوم شخص مفرد:

  groups
 • شکل جمع:

  groupings

معنی‌ها

 • noun
  دسته‌بند، دسته، گروه‌سازی
 • noun
  گروه‌بندی
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد grouping

 1. noun A way or condition of being arranged
  Synonyms: order, arrangement, categorization, classification, deployment, disposal, disposition, distribution, formation, layout, lineup, organization, placement, sequence
 2. verb Classify, sort
  Synonyms: classifying, sorting, separating, pigeonholing, arranging, assorting, classing, categorizing, filing
  Antonyms: jumbling
 3. verb To assign to a class or classes
  Synonyms: rating, ranking, ranging, placing, pigeonholing, grading, distributing, classifying, classing, categorizing
 4. verb To come together
  Synonyms: mustering, collecting, gathering, coordinating, consorting, companying, combining, collocating, coagulating, clumping, clustering, clubbing, classifying, classing, circling, categorizing, banding, assorting, forgathering, arranging, teaming, tabulating, assembling, sorting, setting, convening, ringing, pooling, organizing, mobbing, lotting, linking, huddling, herding, flocking, filing
 5. verb Bring together
  Synonyms: convening, summoning, mustering, gathering, convoking, collecting, clustering, calling, assembling
  Antonyms: dispersing, spreading, scattering
 6. noun A system for classifying things into groups
  Synonyms: pigeonholing
 7. noun Any number of entities (members) considered as a unit
  Synonyms: group

ارجاع به لغت grouping

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «grouping» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/grouping

لغات نزدیک grouping

پیشنهاد بهبود معانی