با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Layout

ˈleɪaʊt ˈleɪaʊt
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • شکل جمع:

  layouts
 • countable noun
  طرح‌بندی، صفحه‌آرایی
  • - The layout of goods at the store was quite impressive.
  • - آرایش و نمایش کالاها در فروشگاه بسیار چشمگیر بود.
  • - a publisher's layout of the projected book
  • - طرح کتاب مورد نظر که توسط ناشر تهیه شده است
  • - the layout of a billboard advertisement
  • - پیش‌نویس (یا طرح اولیه‌ی) یک آگهی دیوارکوب
  • - miners' layout
  • - ابزار معدن‌چیان
  • - opium layout
  • - بساط تریاک
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد layout

 1. noun physical arrangement
  Synonyms: blueprint, chart, design, diagram, draft, formation, geography, map, organization, outline, plan, purpose

ارجاع به لغت layout

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «layout» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۸ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/layout

لغات نزدیک layout

پیشنهاد و بهبود معانی