فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Arrangement

əˈreɪndʒmənt əˈreɪndʒmənt
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • شکل جمع:

  arrangements

معنی‌ها و نمونه‌جمله‌ها

 • noun countable uncountable B1
  ترتیب، نظم، قرار، تنظیم، تصفیه، توافق
  • - by prior arrangement
  • - با قرار قبلی
  • - I made an arrangement to rent the property.
  • - توافق کردم که ملک را اجاره کنم.
  • - What are the eating and sleeping arrangements?
  • - ترتیب خوردن و خوابیدن چگونه است؟
  • - flower arrangement
  • - گل‌آرایی
  • - A room arrangement that suits one person may not suit another.
  • - اتاق‌آرایی مورد علاقه‌ی یک فرد ممکن است دل‌خواه فرد دیگری نباشد.
 • noun countable
  مقدمات، ترتیبات، برنامه‌ها، تدارکات
  • - Have you made the necessary arrangements for the wedding?
  • - ترتیبات لازم برای عروسی را داده‌اید؟
 • noun countable
  (موسیقی) اقتباس، دگرسان سازی، پرداخت، قطعه‌ی موسیقی دگرسان شده
  • - a Mozart symphony in an arrangement for piano duet
  • - سمفونی موتسارت دگرسان‌شده برای دو پیانو
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد arrangement

 1. noun an understanding
  Synonyms: adjustment, agreement, compact, compromise, deal, frame-up, game plan, layout, organization, package, package deal, plan, preparation, provision, schedule, settlement, setup, terms
 2. noun something that has been ordered
  Synonyms: alignment, array, classification, combination, composition, design, display, disposition, distribution, form, grouping, lineup, method, ordering, organization, pattern, pecking order, ranging, rank, sequence, setup, structure, system
 3. noun musical adaptation
  Synonyms: chart, composition, instrumentation, interpretation, lead sheet, orchestration, score, version

لغات هم‌خانواده arrangement

ارجاع به لغت arrangement

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «arrangement» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/arrangement

لغات نزدیک arrangement

پیشنهاد بهبود معانی