ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Collecting

kəˈlektɪŋ kəˈlektɪŋ
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  collected
 • شکل سوم:

  collected
 • سوم شخص مفرد:

  collects

معنی‌ها

 • noun A2
  گردآوری
 • noun
  (انگلیسی) اعانه، (گردآوری) خیرات
پیشنهاد بهبود معانی

مترادف و متضاد collecting

 1. verb Assemble or get together
  Synonyms: gathering, mustering, garnering, hoarding, flocking, grouping, compiling, forgathering, assembling, amassing, convening, clustering, accumulating
  Antonyms: sharing, distributing, dispensing, disseminating, dividing, dispersing, scattering
 2. verb To obtain specimens
  Synonyms: gathering, assembling, garnering, amassing, accumulating, aggregating, hiving, taxing, stockpiling, saving, raising, pooling, piling, obtaining, mustering, levying, impounding, cumulating, hoarding, gleaning, flocking, accruing, getting, convoking, contracting, compiling, agglomerating, calling, acquiring
 3. verb Obtain (money)
  Synonyms: raising, cooling, controlling, securing, containing, soliciting, composing
  Antonyms: compensating, giving
 4. verb To arrange settlement of a debt
  Synonyms: handling, managing, settling
 5. verb To bring into one place
  Synonyms: gathering, convoking, clustering, amassing, summoning, mustering, grouping, assembling, convening, calling
 6. verb To accumulate as a hobby or for study:
  Synonyms: gathering
 7. noun The act of gathering something together
  Synonyms: collection, assembling, aggregation

ارجاع به لغت collecting

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «collecting» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۱ مرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/collecting

لغات نزدیک collecting

پیشنهاد بهبود معانی