ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Coloring

ˈkələrɪŋ ˈkələrɪŋ
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  colored
 • شکل سوم:

  colored
 • سوم شخص مفرد:

  colors

توضیحات

این لغت در انگلیسی بریتانیایی به‌صورتِ colouring نوشته می‌شود.

این لغت در معنای «ظاهر» به‌صورتِ مفرد (singular) می‌آید.

معنی‌ها و نمونه‌جمله‌ها

 • noun
  (رنگ پوست و مو و چشم) ظاهر
  • - Their colouring is so totally different that you would never think they were sisters.
  • - ظاهر آن‌ها به قدری متفاوت است که هرگز فکر نمی‌کنید آن‌ها خواهر هستند.
  • - I like your coloring.
  • - ظاهر تو را دوست دارم.
 • noun countable uncountable
  (ماده‌ای که به غذا یا نوشیدنی اضافه می‌شود تا رنگ آن به‌طور مصنوعی تغییر کند) رنگ‌دهنده
  • - artificial colourings
  • - رنگ‌دهنده‌های مصنوعی
  • - food coloring
  • - رنگ‌دهنده‌ی غذا
پیشنهاد بهبود معانی

مترادف و متضاد coloring

 1. noun Something that imparts color
  Synonyms: colouring, color, colorant, dye, dyestuff, pigment, food coloring, stain, tincture, food-colouring, miscoloring, grisaille, food color, food colour
 2. noun Skin tone, especially of the face
  Synonyms: color, complexion, coloration, dyeing, guise, imbuement, influence, intinction, quality, shading, staining, colour, tinction, tinting, variegation, colouring
 3. verb Distort, exaggerate
  Synonyms: perverting, wrenching, warping, twisting, distorting, misrepresenting, loading, falsifying, slanting, belying
  Antonyms: representing, bleaching
 4. noun A deceptive outward appearance
  Synonyms: show, cloak, color, cover, disguise, disguisement, façade, face, false colors, front, gloss, guise, mask, masquerade, pretense, pretext, semblance, veil, veneer, window dressing, put-on, impasto, misquotation, nonrealism
 5. verb Change color, often in an undesired manner
  Synonyms: reddening, discoloring, glowing, flushing, blooming, mantling, flaming, blushing, crimsoning
  Antonyms: whitening, discoloring, paling, representing, bleaching
 6. verb Give a deceptive explanation or excuse for
  Synonyms: gilding, whitewashing, veneering, varnishing, glossing, sugarcoating
 7. verb Add color to
  Synonyms: tinting, painting, shading, staining, imbuing, tincturing, variegating, misteaching, misdrawing, stippling, infusing, washing, enlivening, glossing, dyeing, embellishing, adorning, perverting, palliating, emblazoning, distorting, illuminating, daubing, garbling, flushing, flagging, falsifying, gilding, enamelling, casting, suffusing, blushing, glazing
  Antonyms: deadening, discoloring, fading, bleaching
 8. verb To immerse in a coloring solution
  Synonyms: dyeing, dipping
 9. verb Decorate with colors
  Synonyms: emblazoning

لغات هم‌خانواده coloring

ارجاع به لغت coloring

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «coloring» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۳۰ تیر ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/coloring

لغات نزدیک coloring

پیشنهاد بهبود معانی