فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Flaming

ˈfleɪmɪŋ ˈfleɪmɪŋ
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  flamed
 • شکل سوم:

  flamed
 • سوم شخص مفرد:

  flames

معنی و نمونه‌جمله‌ها

 • adjective
  شعله‌ور، مشتعل، زبانه‌کش
  • - a flaming fire
  • - آتش پرزبانه
  • - flaming colors
  • - رنگ‌های آتشی
  • - a flaming speech
  • - سخنرانی پرحرارت
  • - a flaming love
  • - عشق آتشین
  • - What a flaming liar!
  • - چه دروغگوی قهاری!
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد flaming

 1. adjective burning
  Synonyms: ablaze, afire, aflame, alight, blazing, brilliant, conflagrant, fiery, flaring, glowing, ignited, in flames, raging, red, red-hot
 2. adjective very angry, vehement
  Synonyms: ardent, aroused, blazing, bright, burning, fervent, frenzied, hot, hot-blooded, impassioned, intense, passionate, raging, red-hot, scintillating, vivid, white-hot
  Antonyms: gleeful, happy, joyful, pleased

ارجاع به لغت flaming

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «flaming» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/flaming

لغات نزدیک flaming

پیشنهاد بهبود معانی