به علت به‌روزرسانی سرورها، ممکن است برخی از بخش‌های وب‌سایت و نرم‌افزارهای فست دیکشنری در دسترس نباشند.
فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Flagging

ˈflæɡɪŋ ˈflæɡɪŋ
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  flagged
 • شکل سوم:

  flagged
 • سوم شخص مفرد:

  flags

معنی و نمونه‌جمله

 • noun
  سنگ‌فرش، متزلزل، کاهنده، ضعیف، ول، افتاده
  • - flagging hopes
  • - امیدهای رو به کاهش
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد flagging

 1. adjective Lacking energy and vitality or showing such a lack
  Synonyms: lackadaisical, languid, languorous, leaden, drooping, limp, listless, lymphatic, spiritless
 2. verb Decline, fall off
  Synonyms: weakening, waning, languishing, wasting, sinking, dwindling, failing, fading, deteriorating, degenerating, declining
  Antonyms: increasing, rising, strengthening
 3. verb Droop, sink, or settle from or as if from pressure or loss of tautness
  Synonyms: sagging, wilting, drooping
 4. verb To signal
  Synonyms: signalling, unfurling, hailing, symboling, striking, motioning, jacking, hoisting, gesturing, furling, flaunting, waving

ارجاع به لغت flagging

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «flagging» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/flagging

لغات نزدیک flagging

پیشنهاد بهبود معانی