فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Flageolet

ˌflædʒoʊˈlet ˌflædʒəʊˈlet
آخرین به‌روزرسانی:

معنی

  • noun
    نی‌لبک، نایچه
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد flageolet

  1. noun A French bean variety with light-colored seeds; usually dried
    Synonyms: haricot
  2. noun A small fipple flute with four finger holes and two thumb holes
    Synonyms: treble recorder, shepherd's pipe

ارجاع به لغت flageolet

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «flageolet» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۶ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/flageolet

لغات نزدیک flageolet

پیشنهاد بهبود معانی