فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Failing

ˈfeɪlɪŋ ˈfeɪlɪŋ
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  failed
 • شکل سوم:

  failed
 • سوم شخص مفرد:

  fails
 • شکل جمع:

  failings

معنی و نمونه‌جمله‌ها

 • noun plural preposition
  کوتاهی، قصور، نقص، ناتوانی، فتور، عجز، بدون، در صورت انجام نیافتن
  • - Greed is one of his failings.
  • - یکی از عیب‌هایش حرص و آز است.
  • - Failing some rain soon, the crops will be ruined.
  • - اگر به‌زودی باران نیاید، محصول از بین خواهد رفت.
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد failing

 1. adjective not well, weak
  Synonyms: declining, defeated, deficient, faint, feeble, inadequate, insufficient, scant, scanty, scarce, short, shy, unavailing, unprosperous, unsuccessful, unsufficient, unthriving, vain, wanting
  Antonyms: healthy, ok, rebounding, strong, thriving, well
 2. noun lapse, shortcoming
  Synonyms: blind spot, defect, deficiency, drawback, error, failure, fault, flaw, foible, frailty, imperfection, infirmity, miscarriage, misfortune, vice, weakness, weak point
  Antonyms: advantage, strength, strong point

لغات هم‌خانواده failing

ارجاع به لغت failing

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «failing» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۵ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/failing

لغات نزدیک failing

پیشنهاد بهبود معانی