با خرید اشتراک حرفه‌ای، می‌توانید پوشه‌ها و لغات ذخیره شده در بخش لغات من را در دیگر دستگاه‌های خود همگام‌سازی کنید

Kin

kɪn kɪn
آخرین به‌روزرسانی:
 • noun plural
  قدیمی خویشاوند، قوم‌و‌خویش، خاندان، خانواده، قوم‌وقبیله
  • - He is my kin.
  • - او خویشاوند من است.
  • - chief of the kin
  • - بزرگ‌خاندان
  • - the kin of my father
  • - خویشاوندان پدرم
  • - All their kin were at the funeral.
  • - همه‌ی خویشاوندانشان در مجلس ختم بوند.
  • - His next of kin were informed of his death.
  • - خویشاوندان نزدیک او را از فوتش مطلع کردند.
  • - He was of kin to the champion.
  • - او خویشاوند آن قهرمان بود.
  مشاهده نمونه‌جمله بیشتر
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد kin

 1. noun blood relative
  Synonyms: affinity, blood, clan, connection, consanguinity, cousin, extraction, family, folk, house, kindred, kinsfolk, kinship, kinsperson, kith, lineage, member, people, race, relation, relationship, sibling, stock, tribe

Collocations

 • next of kin

  بستگان درجه اول، خویشاوندان نزدیک

 • of kin

  وابسته، منسوب، خویش

ارجاع به لغت kin

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «kin» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/kin

لغات نزدیک kin

پیشنهاد بهبود معانی