ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Clan

klæn klæn
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • شکل جمع:

  clans

معنی و نمونه‌جمله‌ها

 • noun countable
  خاندان، خانواده، طایفه، قبیله، دسته
  • - Some clans claimed to have descended from a single ancestor.
  • - برخی از قبایل ادعا می‌کردند که جملگی از یک نیای واحد سرچشمه گرفته‌اند.
  • - the chief of Biranvand clan
  • - رئیس ایل بیرانوند
  • - the Shaybanny Clan
  • - شیبانی‌ها
پیشنهاد بهبود معانی

مترادف و متضاد clan

 1. noun family, clique
  Synonyms: association, band, bunch, club, coterie, crew, crowd, crush, faction, folks, gang, group, house, insiders, kinfolks, mob, moiety, organization, outfit, race, ring, sect, set, society, sodality, stock, tribe

ارجاع به لغت clan

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «clan» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۱ مرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/clan

لغات نزدیک clan

پیشنهاد بهبود معانی