با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Designation

ˌdezɪɡˈneɪʃn ˌdezɪɡˈneɪʃn
آخرین به‌روزرسانی:
 • countable noun
  سمت، عنوان
  • - His official designation is Chief Financial Officer.
  • - سمت رسمی او مدیر ارشد مالی است.
  • - His official designation is "Director of Internal Affairs."
  • - عنوان رسمی او «مدیر امور داخلی» است.
 • uncountable noun
  تعیین، تخصیص
  • - the designation of parking areas for the handicapped
  • - تخصیص محل پارکینگ برای معلولین
  • - The designation of the new park was met with excitement from the community. 
  • - تعیین این پارک جدید با استقبال مردم مواجه شد.
 • noun
  انتصاب، تعیین، انتخاب (شخص)
  • - His designation as the leader of the party occasioned a great deal of objection.
  • - انتصاب او به‌عنوان رهبر حزب با مخالفت‌های زیادی همراه بود.
  • - Her designation as the company's new CEO came as a surprise to many.
  • - انتخاب او به عنوان مدیرعامل جدید این شرکت برای بسیاری تعجب‌آور بود.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد designation

 1. noun name, label, mark
  Synonyms: appellation, appellative, class, classification, cognomen, compellation, denomination, description, epithet, identification, key word, moniker, nickname, nomen, style, title
 2. noun delegation, selection
  Synonyms: appointment, classification, identification, indication, pigeonhole, recognition, specification

ارجاع به لغت designation

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «designation» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۵ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/designation

لغات نزدیک designation

پیشنهاد و بهبود معانی