ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Class

klæs klɑːs
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  classed
 • شکل سوم:

  classed
 • سوم شخص مفرد:

  classes
 • وجه وصفی حال:

  classing
 • شکل جمع:

  classes

معنی‌ها و نمونه‌جمله‌ها

 • noun countable A1
  کلاس (گروهی از دانش‌آموزان و دانشجویان که با هم در مدرسه یا کالج یا دانشگاه آموزش می‌بینند)
  • - The class was eager to start the new semester.
  • - کلاس مشتاق شروع ترم جدید بود.
  • - The class enjoyed participating in group projects.
  • - کلاس از شرکت در پروژه‌های گروهی لذت می‌برد.
 • noun countable A1
  کلاس (درس)
  • - an English class
  • - کلاس انگلیسی
  • - The class begins at eight o'clock.
  • - کلاس ساعت هشت آغاز می‌شود.
 • noun
  هم‌آموزان (گروهی از دانشجویان یا دانش‌آموختگانی که سال فارغ‌التحصیلی آن‌ها یکسان است)
  • - the class of 1998
  • - هم‌آموزگان سال ۱۹۹۸ 
  • - The class of 2000 organized memorable events.
  • - هم‌آموزان سال ۲۰۰۰ رویدادهای به‌یاد‌ماندنی‌ای را ترتیب دادند.
 • noun countable uncountable B2
  طبقه، قشر
  • - the working class
  • - طبقه‌ی کارگر
  • - the ruling class
  • - طبقه‌ی حاکم
  • - the middle class
  • - قشر متوسط
 • noun countable A2
  درجه (معمولاً در ترکیب با واژه‌های دیگر به کار می‌رود)
  • - a second-class ticket
  • - بلیت درجه‌‌دو
  • - I sent the package via first-class mail to ensure quick delivery.
  • - بسته را با پست درجه‌یک (برخوردار از اولویت) ارسال کردم تا از تحویل سریع مطمئن شوم.
 • noun countable
  نوع، دسته
  • - This belongs to a different class of books.
  • - این کتاب از نوع دیگری است.
  • - The vintage car stood out among the classic cars in its class.
  • - این خودروی قدیمی در میان خودروهای کلاسیک در دسته‌ی خود متمایز بود.
 • noun uncountable
  شیک بودن، باکلاس بودن
  • - She's got real class.
  • - او واقعاً شیک است.
  • - Her outfit exuded a sense of class.
  • - از لباس او باکلاس بودن می‌ریخت.
 • noun countable
  زیست‌شناسی رده
  • - Class comes after phylum and before order.
  • - رده پس از شاخه و پیش از راسته قرار دارد.
  • - The reptilian class includes a diverse range of creatures such as lizards and snakes.
  • - رده‌ی خزندگان مشتمل‌بر طیف متنوعی از موجودات مانند مارمولک‌ها و مارها است.
 • verb - transitive C1
  طبقه‌بندی کردن، رده‌بندی کردن، در رده‌ی ... گذاشتن، در زمره‌ی ... قرار دادن
  • - Dogs and apples are not usually classed together.
  • - سگ و سیب معمولاً با هم طبقه‌بندی نمی‌شوند.
  • - The judge classed the crime as a misdemeanor.
  • - قاضی این جرم را در زمره‌ی خرده‌جرم قرار داد.
 • adjective informal
  خیلی خوب، عالی، درجه‌یک
  • - That song is class.
  • - این آهنگ خیلی خوبه.
  • - That car is class!
  • - اون ماشین درجه‌یکه!
 • noun
  کامپیوتر کلاس (نوعی داده در برنامه‌نویسی شی‌ءگرا که از گروهی از اشیا تشکیل شده است)
  • - Each class encapsulates specific data and methods related to its objects.
  • - هر کلاس داده‌ها و روش‌های خاص مربوط به اشیای خود را کپسوله می‌کند.
  • - The developer organized the code by grouping related classes together.
  • - توسعه‌دهنده کد را با گروه‌بندی کلاس‌های مرتبط با هم سازماندهی کرد.
پیشنهاد بهبود معانی

مترادف و متضاد class

 1. adjective stylish; with panache
  Synonyms: chic, classy, dashing, fashionable, fine, fly, foxy, sharp
  Antonyms: plain, unstylish
 2. noun kind, sort, category
  Synonyms: branch, brand, breed, cast, caste, character, classification, collection, color, degree, denomination, department, description, designation, distinction, division, domain, estate, family, feather, frame, genre, genus, grade, grain, grouping, hierarchy, humor, ilk, kidney, league, make, mold, name, nature, order, origin, property, province, quality, range, rank, rate, school, sect, section, selection, set, source, species, sphere, standing, status, stripe, style, suit, temperament, value, variety
 3. noun societal group, background
  Synonyms: ancestry, birth, bourgeoisie, breed, caliber, caste, circle, clan, clique, club, company, condition, connection, coterie, cultural level, degree, derivation, descent, estate, extraction, family, genealogy, grade, hierarchy, influence, intelligentsia, league, lineage, moiety, nobility, origin, pecking order, pedigree, pigeonhole, place, position, prestige, quality, sect, social rank, source, sphere, standing, state, station, status, stock, strain, stratum, the right stuff, tier, title
 4. noun group in school
  Synonyms: academy, colloquium, course, course of study, division, form, grade, homeroom, lecture group, line, quiz group, recitation, room, round table, section, seminar, seminary, session, study, study group, subdivision, subject
 5. verb categorize
  Synonyms: account, allot, appraise, assess, assign, assort, brand, classify, codify, consider, designate, divide, evaluate, gauge, grade, group, hold, identify, judge, mark, part, pigeonhole, rank, rate, reckon, regard, score, separate

Collocations

 • in the same class (as)

  هم‌درجه، هم‌جور، از یک نوع یا طبقه، هم‌رده، هم‌ردیف

Idioms

ارجاع به لغت class

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «class» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲۹ تیر ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/class

لغات نزدیک class

پیشنهاد بهبود معانی