فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Variety

vəˈraɪəti vəˈraɪəti
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • شکل جمع:

  varieties

معنی‌ها و نمونه‌جمله‌ها

 • noun countable uncountable B1
  تنوع، گوناگونی، نوع، جورواجور، چندین، مختلف، گونه، رقم، قسم
  • - We deal with a variety of people.
  • - ما با انواع مختلف مردم سر و کار داریم.
  • - He has worked for a variety of companies.
  • - او برای چند شرکت مختلف کار کرده است.
  • - the astonishing multiplicity and variety of flowers
  • - کثرت و تنوع حیرت‌انگیز گل‌ها
  • - Variety is the spice of life.
  • - تنوع ادویه‌ی زندگانی است.
  • - He owns a variety of stores.
  • - او صاحب چندین نوع مغازه است.
  • - varieties of cloth
  • - انواع پارچه‌ها
  • - a different variety of marble
  • - نوع دیگری از سنگ مرمر
  • - Anthracite is a variety of coal.
  • - آنتراسیت گونه‌ای زغال‌سنگ است.
  مشاهده نمونه‌جمله بیشتر
 • noun
  نمایشی که مرکب از چند قطعه متنوع باشد
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد variety

 1. noun difference
  Synonyms: array, assortment, change, collection, combo, conglomeration, cross section, departure, discrepancy, disparateness, divergency, diversification, diversity, fluctuation, heterogeneity, incongruity, intermixture, many-sidedness, medley, mélange, miscellany, mishmash, mixed bag, mixture, modification, multifariousness, multiplicity, potpourri, range, shift, soup, stew, variance, variation
  Antonyms: uniformity
 2. noun type, sort
  Synonyms: assortment, brand, breed, category, character, class, classification, description, division, family, genus, grade, ilk, kidney, kind, make, nature, order, quality, race, rank, species, strain, stripe, tribe

لغات هم‌خانواده variety

ارجاع به لغت variety

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «variety» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/variety

لغات نزدیک variety

پیشنهاد بهبود معانی