با خرید اشتراک حرفه‌ای، می‌توانید پوشه‌ها و لغات ذخیره شده در بخش لغات من را در دیگر دستگاه‌های خود همگام‌سازی کنید

Variance

ˈveriəns ˈveəriəns
آخرین به‌روزرسانی:

معنی‌ها و نمونه‌جمله‌ها

 • noun
  اختلاف، مغایرت، عدم توافق، ناسازگاری
 • noun
  واریانس، مغایرت
  • - the variance between those two reports
  • - دگرسانی (تفاوت) میان آن دو گزارش
  • - a daily variance of one degree Fahrenheit
  • - دگرسانی (حرارت) روزانه به میزان یک درجه‌ی فارنهایت
  • - The variance in crop yields has to do with the kind of soil.
  • - تفاوت بازده محصولات بستگی به نوع خاک دارد.
  • - There was an obvious variance in their testimonies.
  • - میان شهادت‌های آن‌ها ناهم‌سانی آشکاری وجود داشت.
  • - We must iron out the variances between the two bills.
  • - ما بایستی تضادهای میان آن دو لایحه را برطرف کنیم.
  • - Hassan resolved the variance among the heirs.
  • - حسن اختلاف میان وراث را فیصله داد.
  • - friends who never had a variance
  • - دوستانی که هرگز ناسازگاری نداشتند
  • - variance of sampling
  • - واریانس (پراش) نمونه‌گیری
  • - variance ratio test
  • - آزمون نسبت واریانس
  • - His statements were at variance with facts.
  • - اظهارات او با واقعیات جور در نمی‌آمد.
  مشاهده نمونه‌جمله بیشتر
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد variance

 1. noun difference
  Synonyms: about-face, argument, change, conflict, contention, deviation, difference of opinion, different strokes, disaccord, disagreement, discord, discrepancy, dissension, dissent, dissidence, disunity, divergence, diversity, division, flip-flop, fluctuation, incongruity, inconsistency, mid-course correction, mutation, separation, severing, strife, sundering, switch, transmogrification, unharmoniousness, variation, variety
  Antonyms: agreement

Collocations

 • at variance

  مغایر، درتضاد، ناسازگار، مخالف یکدیگر، در ستیز، متضاد، متفاوت، ناهمسان، پادگر

لغات هم‌خانواده variance

ارجاع به لغت variance

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «variance» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۳۰ فروردین ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/variance

لغات نزدیک variance

پیشنهاد بهبود معانی