با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Discord

ˈdɪskɔːrd ˈdɪskɔːd
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  discorded
 • شکل سوم:

  discorded
 • سوم شخص مفرد:

  discords
 • وجه وصفی حال:

  discording
 • شکل جمع:

  discords
 • countable uncountable noun
  ناسازگاری، اختلاف، دعوا، نزاع، نفاق، ناجور بودن، ناسازگار بودن
  • - The discord among the chieftains gradually ended up in war.
  • - ناسازگاری خوانین کم‌کم به جنگ منجر شد.
  • - the discord between the idealist and materialist philosophies
  • - تباین بین فلسفه‌ی ماده‌گرایی و فلسفه‌ی آرمان‌گرایی
  • - the braying of cars and other discords of a large city
  • - صدای گوش‌خراش‌ اتومبیل‌ها و صداهای ناهنجار دیگر در یک شهر بزرگ
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد discord

 1. noun noise
  Synonyms: cacophony, clamor, clinker, din, disharmony, dissonance, harshness, jangle, jarring, racket, sour note, tumult
  Antonyms: harmoniousness, harmony

ارجاع به لغت discord

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «discord» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۸ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/discord

لغات نزدیک discord

پیشنهاد و بهبود معانی