فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Jarring

ˈdʒɑːrɪŋ ˈdʒɑːrɪŋ
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  jarred
 • شکل سوم:

  jarred
 • سوم شخص مفرد:

  jars
 • صفت تفضیلی:

  more jarring
 • صفت عالی:

  most jarring

معنی

 • adverb
  تکان‌دهنده، مخالف، مغایر، مصادف، تکان، مغایرت، تصادف، ستیزه
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد jarring

 1. adjective discordant
  Synonyms: unharmonious, grating, rasping, clashing, harsh, loud, shrill
 2. adjective jolting
  Synonyms: bumpy, rough, shaking, unsettling, agitating, disconcerting, uneven, bouncy, jouncy, jumpy, wobbly, crushing, smashing, jerky, rocky, staggering, jiggly, wiggly
  Antonyms: firm, smooth, steady

ارجاع به لغت jarring

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «jarring» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۱ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/jarring

لغات نزدیک jarring

پیشنهاد بهبود معانی