با خرید اشتراک حرفه‌ای، می‌توانید پوشه‌ها و لغات ذخیره شده در بخش لغات من را در دیگر دستگاه‌های خود همگام‌سازی کنید

Discordant

dɪˈskɔːrdnt dɪsˈkɔːdnt
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • صفت تفضیلی:

  more discordant
 • صفت عالی:

  most discordant

معنی و نمونه‌جمله‌ها

 • adjective
  ناسازگار، ناموزون، مغایر
  • - a discordant family
  • - خانواده‌ی ناسازگار
  • - a husband and wife who have discordant political and religious views
  • - زن و شوهری که عقاید مذهبی و سیاسی آنان هم‌خوانی ندارد
  • - the discordant noise of the traffic during rush hours
  • - صدای گوش‌خراش وسایط نقلیه در اوقات شلوغی
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد discordant

 1. adjective not in harmony; conflicting
  Synonyms: antagonistic, antipathetic, at odds, cacophonous, clashing, contradictory, contrarient, contrary, different, disagreeing, discrepant, dissonant, divergent, grating, harsh, incompatible, incongruous, inconsistent, inconsonant, inharmonious, jangling, jarring, on a sour note, opposite, quarreling, strident, uncongenial, unharmonious, unmelodious, unmixable
  Antonyms: agreeable, agreeing, concordant, cooperating, harmonious

ارجاع به لغت discordant

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «discordant» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/discordant

لغات نزدیک discordant

پیشنهاد بهبود معانی