ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Contrary

ˈkɑːntreri ˈkɑːntreri ˈkɒntrəri
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • صفت تفضیلی:

  more contrary
 • صفت عالی:

  most contrary

معنی و نمونه‌جمله‌ها

 • noun adjective adverb B2
  مخالف، معکوس، مقابل، خلاف
  • - contrary to the rule
  • - برخلاف قاعده
  • - contrary opinions
  • - عقاید مغایر
  • - Fire and water are contraries.
  • - آب و آتش ضد هم هستند.
  • - contrary wind
  • - باد مخالف
  • - like a contrary child
  • - مانند کودکی لجباز
  • - Contrary to what you said, even the desert can be productive.
  • - برعکس آنچه که گفتی صحرا هم می‌تواند بارور باشد.
  • - He does not support the communists, on the contrary, he dislikes them.
  • - او طرف‌دار کمونیست‌ها نیست، برعکس از آن‌ها بدش می‌آید.
  مشاهده نمونه‌جمله بیشتر
پیشنهاد بهبود معانی

مترادف و متضاد contrary

 1. adjective antagonistic; opposite
  Synonyms: adverse, anti, antipathetic, antipodal, antipodean, antithetical, balky, clashing, conflicting, contradictory, contrariant, contumacious, converse, counter, diametric, discordant, dissentient, dissident, froward, headstrong, hostile, inconsistent, inimical, insubordinate, intractable, negative, nonconforming, nonconformist, obstinate, opposed, ornery, paradoxical, perverse, rebellious, recalcitrant, recusant, refractory, restive, reverse, stubborn, unruly, wayward, wrongheaded
  Antonyms: accommodating, agreeing, alike, concordant, correspondent, harmonious, homogeneous, like, obliging, similar

Phrasal verbs

Collocations

 • on the contrary

  برعکس، برخلاف (آنچه که گفته شده)

Idioms

ارجاع به لغت contrary

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «contrary» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲۹ تیر ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/contrary

لغات نزدیک contrary

پیشنهاد بهبود معانی