فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Balky

American: ˈbɔːki British: ˈbɔːki
آخرین به‌روزرسانی:

معنی و نمونه‌جمله‌ها

 • noun adjective
  طفره‌رو، امتناعی
  • - If the Congress gets balky ...
  • - اگر کنگره لجاجت کند ...
  • - a balky mule
  • - یک قاطر چموش
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد balky

 1. adjective uncooperative
  Synonyms: averse, contrary, hesitant, immovable, indisposed, inflexible, intractable, loath, negative, negativistic, obstinate, ornery, perverse, reluctant, stubborn, unbending, unmanageable, unpredictable, unruly
  Antonyms: cooperative

ارجاع به لغت balky

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «balky» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۳ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/balky

لغات نزدیک balky

پیشنهاد بهبود معانی