فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Variant

ˈveriənt ˈveəriənt
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • شکل جمع:

  variants

معنی‌ها و نمونه‌جمله‌ها

 • adjective countable
  گوناگون، متنوع، متفاوت، جوراجور، چندسان، مختلف
  • - this land's variant scenery
  • - مناظر متنوع این سرزمین
  • - variant points of view
  • - دیدگاه‌های متفاوت
  • - the variant interpretations of this text
  • - تفسیرهای جوراجور این متن
  • - variant religious groups
  • - دستجات مذهبی مختلف
 • noun countable
  گونه، دیس، صورت، شکل
  • - the variant spellings of his name
  • - گونه‌های مختلف املای نام او
  • - three variants of this old song exist today.
  • - این ترانه‌ی قدیمی امروزه به سه صورت وجود دارد.
 • noun countable
  (زبان‌شناسی) گونه‌های مختلف واژه، تلفظ‌های مختلف واژه، املاهای مختلف واژه، واج‌گونه
  • - "labor" and "labour" are variants with exactly the same meaning.
  • - "labor" و "labour" واج‌گونه‌های کاملاً هم‌معنی هستند.
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد variant

 1. adjective different
  Synonyms: alternative, derived, differing, divergent, exceptional, modified, various, varying
  Antonyms: agreeing, same, similar
 2. noun derived form
  Synonyms: alternative, branch, development, exception, irregularity, modification, result, spinoff, variation, version
  Antonyms: base, root

لغات هم‌خانواده variant

ارجاع به لغت variant

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «variant» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۴ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/variant

لغات نزدیک variant

پیشنهاد بهبود معانی