ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Contention

kənˈtenʃn kənˈtenʃn
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • شکل جمع:

  contentions

معنی‌ها و نمونه‌جمله‌ها

 • noun C1
  درگیری
 • noun
  ستیزه، مشاجره، نزاع، مجادله، مباحثه
  • - the contention of opposing ideas
  • - ستیز عقاید متضاد
  • - political contention
  • - نزاع سیاسی
  • - Their contention was that ...
  • - بحث آن‌ها این بود که ...
  • - Three teams are in contention to win the medal.
  • - سه تیم برای بردن مدال در ستیز (رقابت) هستند.
پیشنهاد بهبود معانی

مترادف و متضاد contention

 1. noun competition
  Synonyms: altercation, argument, battle, beef, belligerency, bone of contention, bone to pick, combat, conflict, contest, controversy, difference, disaccord, discord, dispute, dissension, dissent, dissidence, disunity, enmity, feuding, fight, flak, hassle, hostility, quarrel, rivalry, run-in, scene, scrap, set-to, squabble, static, strife, struggle, variance, war, wrangle, wrangling
  Antonyms: affection, consideration, friendliness, friendship, good will, kindness, sympathy
 2. noun argument for idea
  Synonyms: advancement, affirmation, allegation, assertion, asseveration, avowal, belief, charge, claim, contestation, declaration, demurrer, deposition, discussion, explanation, ground, hurrah, hypothesis, idea, maintaining, opinion, plea, position, predication, profession, rumpus, stand, thesis, view

Collocations

ارجاع به لغت contention

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «contention» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۱ مرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/contention

لغات نزدیک contention

پیشنهاد بهبود معانی