فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Demurrer

dɪˈmɜːrər dɪˈmʌrə
آخرین به‌روزرسانی:

معنی

پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد demurrer

 1. noun The reason for disapproval
  Synonyms: challenge, protest
 2. noun A defendant's answer or plea denying the truth of the charges against him
  Synonyms: defense, defence, denial
  Antonyms: prosecution
 3. noun (law) a formal objection to an opponent's pleadings
  Synonyms: demur, demurral

ارجاع به لغت demurrer

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «demurrer» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۱ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/demurrer

لغات نزدیک demurrer

پیشنهاد بهبود معانی