با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Demur

dɪˈmɜrː dɪˈmɜː
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  demurred
 • شکل سوم:

  demurred
 • سوم شخص مفرد:

  demurs
 • وجه وصفی حال:

  demurring
 • شکل جمع:

  demurs
 • noun adverb
  کم‌رویی کردن، ناز، (حقوق) تقاضای درنگ یا مکث کردن،درنگ کردن، مهلت خواستن، استثنا قائل شدن، تأخیر، تردید رأی
  • - I suggested that we hire him but the boss demurred.
  • - من پیشنهاد کردم که او را استخدام کنیم؛ ولی رئیس سر باز زد.
  • - After some delay and demur ...
  • - پس از قدری تأخیر و تردید ...
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد demur

 1. verb disagree
  Synonyms: balk, cavil, challenge, combat, complain, deprecate, disapprove, dispute, doubt, fight, hem and haw, hesitate, object, oppose, pause, protest, pussyfoot, refuse, remonstrate, resist, scruple, shy, stick, stickle, strain, take exception, vacillate, wait and see, waver
  Antonyms: accept, agree, consent, go along

Collocations

ارجاع به لغت demur

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «demur» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۸ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/demur

لغات نزدیک demur

پیشنهاد و بهبود معانی