با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Kindhearted

آخرین به‌روزرسانی:
|
 • صفت تفضیلی:

  more kindhearted
 • صفت عالی:

  most kindhearted
 • adjective
  مهربان، خوش‌قلب
  • - a kindhearted woman
  • - زن با محبت
  • - kindhearted behavior
  • - رفتار مهرآمیز
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد kindhearted

 1. adjective compassionate, helpful
  Synonyms: altruistic, amiable, amicable, considerate, generous, good, good-natured, gracious, humane, kind, merciful, responsive, softhearted, sympathetic, tender, tenderhearted, warm, warmhearted
  Antonyms: nasty, uncompassionate, unsympathetic
 2. adjective compassionate
  Synonyms: altruistic, amiable, amicable, considerate, generous, good, good-natured, gracious, helpful, humane, kind, merciful, responsive, soft-hearted, sympathetic, tender, tender-hearted, warm, warm-hearted
  Antonyms: hard-hearted

ارجاع به لغت kindhearted

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «kindhearted» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۸ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/kindhearted

لغات نزدیک kindhearted

پیشنهاد و بهبود معانی