با خرید اشتراک حرفه‌ای، می‌توانید پوشه‌ها و لغات ذخیره شده در بخش لغات من را در دیگر دستگاه‌های خود همگام‌سازی کنید

Nasty

ˈnæsti ˈnɑːsti
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • صفت تفضیلی:

  nastier
 • صفت عالی:

  nastiest

معنی‌ها و نمونه‌جمله‌ها

 • adjective B1
  زشت، زننده، تند و زننده
  • - nasty words
  • - حرف‌های زننده
  • - a nasty trick
  • - حیله‌ی نابکارانه
  • - When I said I didn't have any money, she turned nasty.
  • - وقتی گفتم پول ندارم خیلی سرتق بازی درآورد.
 • adjective
  تهوع‌آور، بدبو، بدمزه، بیزارکننده
  • - The food had a nasty taste.
  • - غذا مزه‌ی تهوع‌آوری داشت.
  • - nasty medicine
  • - داروی بدمزه
 • بدجنس، نابکار، بدقلق، تندخو، بدخلق، بد اخلاق
  • - Socrates' wife had a nasty temper.
  • - زن سقراط خیلی بدخلق بود.
 • adjective
  (بسیار) بد، ناخوشایند، شاق، آزاردهنده
  • - a nasty question
  • - پرسش آزاردهنده
  • - Last winter was really nasty.
  • - زمستان گذشته واقعاً بد بود.
  • - nasty weather
  • - هوای بسیار بد
 • مشقت‌بار، جان‌فرسا، سخت، ناگوار، کریه، وحشتناک
  • - a nasty wound
  • - زخم جان‌فرسا
  • - nasty living conditions
  • - شرایط زندگی وحشتناک
  • - Their lives were short and nasty.
  • - عمر آن‌ها کوتاه و پرمشقت بود.
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد nasty

 1. adjective disgusting, offensive
  Synonyms: awful, beastly, bum, dirty, disagreeable, fierce, filthy, foul, gross, grubby, hellish, horrible, horrid, icky, impure, loathsome, lousy, malodorous, mephitic, murderous, nauseating, noisome, noxious, objectionable, obnoxious, obscene, odious, ornery, outrageous, poison, polluted, raunchy, repellent, repugnant, repulsive, revolting, rough, sickening, soiled, squalid, stinking, tough, unappetizing, unclean, uncleanly, ungodly, unholy, unpleasant, vile, vulgar, yucky
  Antonyms: great, magnificent, pleasing, wonderful
 2. adjective indecent, smutty
  Synonyms: blue, coarse, dirty, filthy, foul, gross, immodest, immoral, improper, impure, indecorous, indelicate, lascivious, lewd, licentious, obscene, pornographic, raunchy, ribald, scatological, shameful, unseemly, vulgar, wicked, X-rated
  Antonyms: clean, decent, moral
 3. adjective bad-tempered, mean
  Synonyms: abusive, annoying, beastly, critical, cruel, despicable, disagreeable, distasteful, evil, fierce, hateful, malevolent, malicious, malign, malignant, ornery, ruthless, sarcastic, sordid, spiteful, squalid, unkind, unpleasant, vicious, vile, wicked
  Antonyms: agreeable, friendly, happy, kind, pleasant
 4. adjective injurious, dangerous
  Synonyms: bad, critical, damaging, harmful, noxious, painful, poisonous, serious, severe, ugly
  Antonyms: aiding, assisting, helpful, helping, safe

ارجاع به لغت nasty

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «nasty» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/nasty

لغات نزدیک nasty

پیشنهاد بهبود معانی