Blue

bluː bluː
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • شکل جمع:

  blues
 • صفت تفضیلی:

  bluer
 • صفت عالی:

  bluest

معنی‌ها و نمونه‌جمله‌ها

 • adjective A1
  رنگ آبی
  • - the blue flowers
  • - گل‌های آبی
  • - The little girl wore a blue dress to the party.
  • - دخترک برای مهمانی لباس آبی پوشیده بود.
  • - blue curtains
  • - پرده‌های آبی
  • - The little girl's eyes were the same bright blue as her mother's.
  • - چشم‌های دخترک مثل چشم‌های مادرش آبی روشن بود.
  • - The sky is blue.
  • - آسمان آبی است.
 • adjective
  رنگ مایل به آبی، نسبتاً آبی
  • - the blue haze of tobacco smoke
  • - تیرگی نسبتاً آبی دود تنباکو
  • - the blue hue of the mountains
  • - رنگ مایل به آبی کوه‌ها
 • adjective
  مستهجن، زننده، خارج از نزاکت، ناشایست، شنیع، زشت، ناپسند (نشان‌دهنده یا اشاره به فعالیت جنسی به‌گونه‌ای که بسیاری از افراد را برنجاند)
  • - a blue movie
  • - فیلم مستهجن
  • - a blue joke
  • - جوک زننده
 • adjective
  غمگین، اندوهگین، محزون
  • - This kind of music makes me blue.
  • - این نوع موسیقی مرا اندوهگین می‌کند.
  • - I am feeling blue.
  • - احساس اندوه می‌کنم.
 • adjective
  بسیار خام (گوشت)
  • - The health department issued a warning against consuming blue meat.
  • - وزارت بهداشت نسبت به مصرف گوشت بسیار خام هشدار داد.
  • - blue steak
  • - استیک بسیار خام
 • noun countable informal
  بگومگو، جروبحث، مشاجره (انگلیسی استرالیایی)
  • - She had a blue with her husband in the middle of the street.
  • - وسط خیابون با شوهرش جروبحث کرد.
  • - The blue between the coach and player resulted in the player being benched.
  • - بگومگوی بین مربی و بازیکن منجر به نیمکت‌نشینی این بازیکن شد.
 • noun countable uncountable
  رنگ آبی
 • adjective
  روشن‌فکر، دانا (برای خانم‌ها)
  • - She is a blue woman.
  • - او زنی روشن‌فکر است.
  • - The blue woman was the most knowledgeable person in the room.
  • - این زن دانا آگاه‌ترین فرد اتاق بود.
 • adjective
  سخت‌گیر، مقرراتی (از نظر مذهبی و اخلاقی)
  • - She is very blue about sex.
  • - او در مورد رابطه‌ی جنسی بسیار سخت‌گیر است.
  • - his blue attitude
  • - رویکرد مقرراتی او
 • adjective
  حامی یا متمایل به دموکرات‌ها (ایالات متحده‌ی آمریکا)
  • - blue states
  • - ایالت‌های حامی دموکرات‌ها
  • - Many blue lawmakers advocate for gun control.
  • - بسیاری از قانون‌گذاران حامی دموکرات‌ها طرفدار کنترل اسلحه هستند.
 • noun
  لباس یا یونیفرم آبی‌رنگ
  • - I always wear blue.
  • - همیشه لباس آبی‌رنگ می‌پوشم.
  • - dress blues
  • - یونیفرم‌های آبی‌رنگ
 • verb - transitive
  آبی‌رنگ کردن، به رنگ آبی درآوردن
  • - The costume designer blued the fabric.
  • - طراح لباس پارچه را آبی کرد.
  • - She decided to blue her curtains.
  • - تصمیم گرفت پرده‌هایش را به رنگ آبی درآورد.
 • adjective noun
  کبود
  • - He was whipped black and blue.
  • - کمر او از شلاق سیاه و کبود شده بود.
 • verb - transitive
  حرارت دادن (تا زمانی که به رنگ آبی درآید) (آهن یا فولاد تا حدود ۵۵۰ تا ۶۰۰ درجه‌ی فارنهایت (=۲۸۷/۷۷۸ تا ۳۱۵/۵۵۶ درجه‌ی سلسیوس))
  • - To enhance the aesthetic appeal of the knife, the bladesmith decided to blue it.
  • - آهنگر به‌منظور افزایش جذابیت ظاهری چاقو تصمیم گرفت آن را تا آبی شدن حرارت دهد.
  • - The craftsman skillfully blued the copper plate to give it a unique, bluish hue.
  • - این صنعتگر ماهرانه بشقاب مسی را حرارت داد تا رنگ منحصر‌به‌فرد و مایل به آبی به آن بدهد.
 • verb - intransitive
  کبود شدن
  • - The patient's skin blued.
  • - پوست بیمار کبود شد.
  • - He’s turning blue.
  • - داره کبود می‌شه.
 • slang verb - transitive informal
  ولخرجی کردن، پول حرام کردن، اسراف کردن
  • - They were blueing a lot of money for things they didn't need.
  • - آنان پول زیادی برای چیزهایی که نیاز نداشتند حرام می‌کردند.
  • - He was warned not to blue away his entire salary on gambling, but he didn't listen.
  • - به او هشدار داده شد که تمام حقوقش را صرف قمار نکند، اما گوش نداد.
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد blue

 1. adjective sky, sea color
  Synonyms: azure, beryl, cerulean, cobalt, indigo, navy, royal, sapphire, teal, turquoise, ultramarine
 2. adjective sad
  Synonyms: dejected, depressed, despondent, disconsolate, dismal, dispirited, downcast, downhearted, down in the dumps, fed up, gloomy, glum, low, melancholy, moody, unhappy, woebegone
  Antonyms: gay, happy, joyful, joyous, lighthearted, upbeat
 3. adjective vulgar
  Synonyms: bawdy, dirty, indecent, lewd, naughty, obscene, off-color, racy, risqué, salty, shady, smutty, spicy, suggestive, wicked
  Antonyms: clean, decent, unvulgar

Collocations

Idioms

ارجاع به لغت blue

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «blue» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲۶ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/blue

لغات نزدیک blue

پیشنهاد بهبود معانی