فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Dispirited

dɪˈspɪrɪtɪd dɪˈspɪrɪtɪd
آخرین به‌روزرسانی:

معنی

  • adjective
    افسرده، دل‌افسرده، غمگین، دلسرد
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد dispirited

  1. adjective dejected, sad
    Synonyms: blue, bummed-out, crestfallen, depressed, despondent, disconsolate, discouraged, disheartened, down, downbeat, downcast, downhearted, dragged, funky, gloomy, glum, in the doldrums, low, melancholy, morose, shot-down, spiritless, woebegone
    Antonyms: encouraged, enthused, happy, heartened, inspirited

ارجاع به لغت dispirited

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «dispirited» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/dispirited

لغات نزدیک dispirited

پیشنهاد بهبود معانی