با خرید اشتراک حرفه‌ای، می‌توانید پوشه‌ها و لغات ذخیره شده در بخش لغات من را در دیگر دستگاه‌های خود همگام‌سازی کنید

Dispiriting

dɪˈspɪrət̬ɪŋ dɪˈspɪrɪtɪŋ
آخرین به‌روزرسانی:

معنی

 • adjective
  دلسردکننده، نومیدکننده
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد dispiriting

 1. adjective Tending to cause sadness or low spirits
  Synonyms: depressing, blue, cheerless, dismal, gloomy, joyless, melancholy, sad
 2. verb Lower someone's spirits; make downhearted
  Synonyms: depressing, saddening, demoralizing, oppressing, dismaying, dejecting
 3. verb To make less hopeful or enthusiastic
  Synonyms: disheartening, discouraging
 4. adjective Destructive of morale and self-reliance
  Synonyms: demoralizing, demoralising, disheartening

ارجاع به لغت dispiriting

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «dispiriting» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/dispiriting

لغات نزدیک dispiriting

پیشنهاد بهبود معانی