با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Displace

dɪsˈpleɪs dɪsˈpleɪs
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  displaced
 • شکل سوم:

  displaced
 • سوم شخص مفرد:

  displaces
 • وجه وصفی حال:

  displacing
 • verb - transitive
  جابه‌جاکردن، جانشین(چیزی)شدن، جای چیزی را عوض کردن، تبعیدکردن
  • - Huge rocks that were displaced by the earthquake.
  • - تخته‌سنگ‌های بزرگی که توسط زلزله جا‌به‌جا شده‌اند.
  • - workers that have been displaced by computers
  • - کارگرانی که به‌ کامپیوتر کار و زندگی خود را از دست داده‌اند
  • - The war has displaced thousands of people.
  • - جنگ هزاران نفر را بی‌خانمان کرده است.
  • - Today the car has displaced the horse and buggy.
  • - امروز اتومبیل جانشین اسب و درشگه شده است.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد displace

 1. verb move, remove from normal place
  Synonyms: change, crowd out, derange, disarrange, disestablish, dislocate, dislodge, displant, dispossess, disturb, eject, evict, expel, expulse, force out, lose, mislay, misplace, relegate, shift, transpose, unsettle, uproot
  Antonyms: leave
 2. verb remove from position of responsibility
  Synonyms: banish, can, cashier, cut out, deport, depose, dethrone, discard, discharge, discrown, disenthrone, dismiss, disthrone, exile, expatriate, fire, oust, relegate, remove, replace, sack, step into shoes of, succeed, supersede, supplant, take over, take the place of, transport, uncrown, unmake, usurp
  Antonyms: leave

لغات هم‌خانواده displace

ارجاع به لغت displace

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «displace» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۸ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/displace

لغات نزدیک displace

پیشنهاد و بهبود معانی