با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Dislocate

dɪˈsloʊkeɪt ˈdɪsləkeɪt
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  dislocated
 • شکل سوم:

  dislocated
 • سوم شخص مفرد:

  dislocates
 • وجه وصفی حال:

  dislocating
 • verb - transitive
  جابه‌جا کردن، از جا دررفتن (استخوان)
  • - His shoulder was dislocated in two places.
  • - در دو محل استخوان شانه‌اش دررفتگی پیدا کرده بود.
  • - Families that were dislocated by war.
  • - خانواده‌هایی که در اثر جنگ آواره شده بودند.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد dislocate

 1. verb displace
  Synonyms: break, disarticulate, disconnect, disengage, disjoint, disorder, disrupt, disturb, disunite, divide, jumble, misplace, mix up, move, put out of joint, remove, rummage, separate, shift, transfer, unhinge, upset
  Antonyms: keep together, order

لغات هم‌خانواده dislocate

ارجاع به لغت dislocate

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «dislocate» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۴ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/dislocate

لغات نزدیک dislocate

پیشنهاد و بهبود معانی