با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Disconnect

ˌdɪskəˈnekt ˌdɪskəˈnekt
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  disconnected
 • شکل سوم:

  disconnected
 • سوم شخص مفرد:

  disconnects
 • وجه وصفی حال:

  disconnecting
 • شکل جمع:

  disconnects
 • verb - transitive
  (اینترنت و تلفن) قطع کردن
  • - in the middle of our conversation the telephone got disconnected.
  • - ارتباط تلفنی در بین صحبت ما قطع شد.
  • - if you don't pay your bill, your internet will be disconnected.
  • - اگر پول قبض را ندهید اینترنت شما قطع خواهد شد.
 • verb - transitive
  جدا کردن (از هم)، مجزا کردن، ناپیوسته کردن، گسستن، (از برق) کشیدن، از پریز کشیدن، منفصل کردن
  • - before repairing a radio, you must first disconnect it.
  • - پیش از تعمیر رادیو باید آن را از برق بکشید.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد disconnect

 1. verb take apart; uncouple
  Synonyms: abstract, break it off, break it up, cut off, detach, disassociate, disengage, disjoin, dissever, dissociate, disunite, divide, drop it, part, separate, sever, sideline, unfix
  Antonyms: attach, connect, couple, hitch, hook, join, link, plug

ارجاع به لغت disconnect

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «disconnect» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۹ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/disconnect

لغات نزدیک disconnect

پیشنهاد و بهبود معانی