ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Couple

ˈkʌpl ˈkʌpl
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  coupled
 • شکل سوم:

  coupled
 • سوم شخص مفرد:

  couples
 • وجه وصفی حال:

  coupling
 • شکل جمع:

  couples

معنی‌ها و نمونه‌جمله‌ها

 • noun verb - transitive verb - intransitive pronoun B1
  زوج، جفت، دوتا، زن و شوهر، به‌هم بستن، پیوستن، جفت شدن
 • noun verb - transitive verb - intransitive pronoun
  جفت، جفت کردن، جفت شدن، وصل کردن
  • - a couple of friends
  • - دو نفر دوست
  • - a couple of books
  • - دو تا کتاب
  • - a newly-wed couple
  • - زن و شوهری که تازه ازدواج کرده‌اند.
  • - a special party for couples and their children
  • - مهمانی ویژه‌ی زوج‌ها و کودکان آن‌ها
  • - a couple (of) cups of coffee
  • - چند فنجان قهوه
  • - Their protest was coupled with threats.
  • - اعتراض آنان با تهدید همراه بود.
  • - The dining-car was coupled to the locomotive.
  • - واگن غذاخوری به لوکوموتیو وصل بود.
  • - coupled equations
  • - (ریاضی) معادلات هم‌بسته
  مشاهده نمونه‌جمله بیشتر
پیشنهاد بهبود معانی

مترادف و متضاد couple

 1. noun pair of things
  Synonyms: brace, couplet, deuce, doublet, duo, dyad, husband and wife, item, newlyweds, set, span, team, twain, twosome, yoke
 2. verb join two things
  Synonyms: bracket, bring together, buckle, clasp, coalesce, cohabit, come together, conjoin, conjugate, connect, copulate, harness, hitch, hook up, link, marry, match, pair, unite, wed, yoke
  Antonyms: disconnect, disjoin, divide, separate, unbuckle, uncouple

Collocations

لغات هم‌خانواده couple

 • noun
  couple, coupling
 • verb - transitive
  couple

ارجاع به لغت couple

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «couple» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۳۱ تیر ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/couple

لغات نزدیک couple

پیشنهاد بهبود معانی