ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Conjoin

kənˈdʒɔɪn kənˈdʒɔɪn
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  conjoined
 • شکل سوم:

  conjoined
 • سوم شخص مفرد:

  conjoins
 • وجه وصفی حال:

  conjoining

معنی‌ها و نمونه‌جمله

 • verb - transitive
  پیوستن، وصل کردن، قرین شدن، مقترن
  • - The belief in God is conjoined with a belief in afterlife.
  • - اعتقاد به خدا با اعتقاد به عالم باقی توأم است.
 • verb - intransitive
  پیوستن به هم برای هدف مشترک
پیشنهاد بهبود معانی

مترادف و متضاد conjoin

 1. verb To bring or come together into a united whole
  Synonyms: join, marry, wed, coalesce, combine, compound, concrete, conjugate, connect, consolidate, couple, link, get-married, meld, unify, unite, yoke, hook up with, get hitched with, espouse
 2. verb To unite or be united in a relationship
  Synonyms: connect, affiliate, ally, associate, bind, combine, join, link, relate
  Antonyms: disjoin

ارجاع به لغت conjoin

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «conjoin» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۱ مرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/conjoin

لغات نزدیک conjoin

پیشنهاد بهبود معانی