با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Detach

dɪˈtætʃ dɪˈtætʃ
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  detached
 • شکل سوم:

  detached
 • سوم شخص مفرد:

  detaches
 • وجه وصفی حال:

  detaching
 • verb - transitive
  جدا کردن
 • verb - transitive
  جدا کردن، سوا کردن، اعزام کردن
  • - This seatbelt can be attached and detached easily.
  • - این کمربند ایمنی به‌آسانی بسته و باز می‌شود.
  • - They detached the wagons from the locomotive.
  • - واگن‌ها را از لوکوموتیو باز کردند.
  • - If you detach the pin, the wheel will come off.
  • - اگر گیره را بازکنی چرخ درخواهد آمد.
  • - Our ship was detached to guard the harbour.
  • - ناو ما برای پاسداری از بندرگاه گسیل شد.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد detach

 1. verb disconnect, cut off
  Synonyms: abstract, disaffiliate, disassemble, disassociate, disengage, disentangle, disjoin, dismount, dissociate, disunite, divide, divorce, free, isolate, loose, loosen, part, remove, segregate, separate, sever, sunder, take apart, tear off, uncouple, unfasten, unfix, unhitch, withdraw
  Antonyms: attach, combine, connect, couple, link, merge, unite

ارجاع به لغت detach

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «detach» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۹ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/detach

لغات نزدیک detach

پیشنهاد و بهبود معانی