با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Disentangle

ˌdɪsənˈtæŋɡl ˌdɪsənˈtæŋɡl
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  disentangled
 • شکل سوم:

  disentangled
 • سوم شخص مفرد:

  disentangles
 • وجه وصفی حال:

  disentangling
 • verb - transitive adverb
  از گیر درآوردن، رها کردن، باز کردن
  • - to disentangle a skein of yarn
  • - کلاف کاموا را از پیچیدگی درآوردن
  • - The details of your story are confusing and in need of being disentangled.
  • - جزئیات داستان شما گیج‌کننده است و نیاز به بازآرایی دارد.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد disentangle

 1. verb unwind, disconnect; solve
  Synonyms: bail one out, clear up, detach, discumber, disembroil, disencumber, disengage, disinvolve, emancipate, expand, extricate, free, let go, let off, loose, open, part, resolve, separate, sever, simplify, sort out, sunder, unbraid, undo, unfold, unravel, unscramble, unsnarl, untangle, untie, untwine, untwist, work out
  Antonyms: entangle, entwine, twist, wind

ارجاع به لغت disentangle

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «disentangle» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/disentangle

لغات نزدیک disentangle

پیشنهاد و بهبود معانی