با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Loosen

ˈluːsn ˈluːsn
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  loosened
 • شکل سوم:

  loosened
 • سوم شخص مفرد:

  loosens
 • وجه وصفی حال:

  loosening
 • verb - transitive adverb
  شل کردن، لینت دادن، نرم کردن، سست کردن، از خشکی در آوردن
  • - to loosen a screw
  • - پیچ را شل کردن
  • - to loosen one's control of something
  • - کنترل خود را نسبت به چیزی کم کردن
  • - More water will loosen the mud.
  • - آب بیشتر گل را شل می‌کند.
  • - to loosen the bowels
  • - لینت دادن مزاج
  • - I loosened the soil with a shovel.
  • - خاک را با بیل نرم کردم.
  • - They loosened export regulations.
  • - آن‌ها مقررات صادرات را آسان‌تر کردند.
  • - He grasped the oar firmly and did not loosen his grip.
  • - او پارو را محکم گرفت و آنرا رها نکرد.
  مشاهده نمونه‌جمله بیشتر
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد loosen

 1. verb unbind
  Synonyms: alleviate, become unfastened, break up, deliver, detach, discharge, disconnect, disengage, disenthrall, disjoin, ease, ease off, emancipate, extricate, free, lax, let go, let out, liberate, loose, loosen, manumit, mitigate, relax, release, separate, slacken, unbar, unbolt, unbuckle, unbutton, unchain, unclasp, undo, unfasten, unfix, unhitch, unhook, unlace, unlash, unlatch, unleash, unlock, unloose, unpin, unscrew, unsnap, unstick, unstrap, untie, untighten, work free, work loose
  Antonyms: tighten
 2. verb set free; unbind
  Synonyms: alleviate, become unfastened, break up, deliver, detach, discharge, disconnect, disengage, disenthrall, disjoin, ease, ease off, emancipate, extricate, free, let go, let out, liberate, manumit, mitigate, relax, release, separate, slacken, unbar, unbolt, unbuckle, unbutton, unchain, unclasp, undo, unfasten, unfix, unhitch, unhook, unlace, unlash, unlatch, unleash, unlock, unloose, unpin, unscrew, unsnap, unstick, unstrap, untie, untighten, work free, work loose
  Antonyms: bind, limit, restrict, tighten

Phrasal verbs

 • loosen up

  (آمریکا - عامیانه) 1- آزادانه حرف زدن 2- با سخاوت پول دادن 3- آرامیدن

ارجاع به لغت loosen

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «loosen» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۸ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/loosen

لغات نزدیک loosen

پیشنهاد و بهبود معانی