با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Disassociate

ˌdɪsəˈsoʊsieɪt ˌdɪsəˈsəʊʃieɪt / / -sieɪt
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  disassociated
 • شکل سوم:

  disassociated
 • سوم شخص مفرد:

  disassociates
 • وجه وصفی حال:

  disassociating
 • adverb
  جداکردن، مجزاکردن، همکاری نکردن، از همکاری دست کشیدن
  • - He disassociated himself from the business.
  • - او با آن بنگاه قطع رابطه کرد.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

ارجاع به لغت disassociate

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «disassociate» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۸ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/disassociate

لغات نزدیک disassociate

پیشنهاد و بهبود معانی